Yüzme kıyafetleriniz ile tura katılabilirsiniz. Ancak yazın güneş altında yanmamak için şapka ve can yeleğinin altına giyilecek bir t-shirt getirmeniz iyi olur. Verilen yüzme molalarında kullanılmak üzere deniz gözlüğü, şnorkel, havlu bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Fotoğraf makinesi, kamera, telefon gibi aygıtlarınızın mutlaka su geçirmez özelliği olmalı ve elinizden düşme ihtimaline karşın can yeleğinize tutturabileceğiniz aparatları olmalıdır. Bunlardan başka güneş gözlüğünüz için ip, güneş kremi, kuru yedek kıyafetler ve özel eşyalarınız için su geçirmez küçük bir çanta getirmelisiniz.

Öğle yemeği  turun fiyatına dahildir. Ancak yemekle beraber alınan içecekler ve tur  esnasında satın alabileceğiniz dondurma vb. ürünler için yanınızda bir  miktar para bulundurmalısınız.

Kimler Yapabilir?

Bu tura önemli bir sağlık sorunu ya da engeli olmayan, en az 12 yaşında  olan  herkes katılabilir. Çocuklara ebeveyn ya da sorumlu bir yetişkinin    refakat    etmesi zorunludur.

Hizmet Rezervasyon / Satış Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.mymavitur.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER:

2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
2.2- ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. 
2.3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3- CAYMA HAKKI:

TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ACENTE'ye faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ' ye kullanımına sunulan hizmetin faturasının ACENTE'ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli TÜKETİCİ'ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 4 - İPTAL – DEVİR

4.1. ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur.

4.2

A- TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 15-8 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde TÜKETİCİ, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E- TÜKETİCİ'nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4.3 TÜKETİCİ ,gezinin başlamasına tam 15 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

TÜKETİCİ, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE'sine sunmakla yükümlüdür

4.4 TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.5 ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE' hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4.6 ACENTE'nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ' ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

4.7 Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır.Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir.Sözleşme eki olan kayıt formu (voucher)sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve müşteri ile acenta kayıt formunda (voucher)yazan bilgileri dogru kabul eder.

4.8 Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

4.9 Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

4.10 Müşteri tarafından talep edilen tarih,oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için 20 TL hizmet bedeli tahsil edilir.

4.11 Müşteri otelle ilgili tüm hoşnutsuzluklarını öncelikle otele bildirmek,akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır.Hiçbir şekilde maddi,manevi, tazminat vb.taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER :

1-Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis müsait ise konaklama için acentaya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

2-Acenta,Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından,hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3-Müşterinin otele giriş saati 14.00 ve sonrasıdır.Otelden çıkış en son saat 12.00 dır.

4-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

5- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; TÜKETİCİ'nin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak ACENTE tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ'ye ödenir. ACENTE, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

6- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

7- ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal ,TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

8-TÜKETİCİ, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

9- TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.

10- TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE'ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

11- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.

12-1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

13-TÜKETİCİ dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

14-ACENTE’nin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ  maddeleri  uygulanır. Tüketici, Ege Ekstrem Doğa Sporları Limited Şirketi ' nin işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri     ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. Tüketici verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse mymavitur bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Fethiye Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. 

TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.